UPOZORNĚNÍ

Číselné čárové kódy na  vstupence lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu v podobě tištěné nebo v mobilním telefonu nebude k takto opakovaně předložené vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do zařízení Provozovatele, a to bez ohledu na to, že vstupenku předloží.

Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky. Její padělání je trestné. Vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.