Výlepy

 

VÝLEPY - PLATNÁ PRAVIDLA OD 1. 6. 2022

Městské kulturní středisko Strakonice umožňuje výlepovou službu na vybraných městských výlepových plochách (viz. mapa A), a to pouze na kulturní, společenské a sportovní akce konaných na území strakonického okrsku (viz. mapa B).

  

Před objednáním výlepu je vždy potřeba se nejprve telefonicky domluvit, zda je volné místo pro váš výlep. Předem neoznámené výlepy jsme nuceni v případě plného vytížení výlepových ploch nepřijmout.

Objednání výlepu: ve všední dny do 15 hodin po telefonické domluvě se sl. Cikhartovou (tel.: 730625752).

Sběr plakátů: v Domě kultury (Mírová 831, 386 01 Strakonice) po telefonické domluvě se sl. Cikhartovou (tel.: 730625752). Uzávěrka příjmu plakátů je v pátek ve 12 hodin.

Formáty plakátů: pouze A3 na výšku. Výlep větších formátů než A3 a nestandardních formátů nezajišťujeme.

Výlepové dny: pondělí - úterý

Délka výlepu: minimálně na 7 dní, maximálně na 14 dní Při delší době výlepu než 7 dní doporučujeme dodat o 2 plakáty více z důvodu opravy výlepu.

Plakátovací plochy: plakátovacích ploch pro komerční výlep je 12 ks, různých rozměrů, není možné si je vybírat (viz. mapa A)

Za špatných klimatických podmínek se nelepí a zaplacená částka se vrací poměrově.

 

 

CENÍK VÝLEPU

A3 3,50 Kč včetně DPH / 1 den

Platby přijímá sběrové místo hotově při předchozí telefonické domluvě nebo lze vystavit fakturu, také při předchozí telefonické domluvě.

Výlep domlouvá: Adéla Cikhartová, tel.: 730 625 752

 MAPA A (výlepové plochy pro komerci)

 

 

MAPA B (strakonický okrsek)